Aktualności

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Roboty ziemne w branży drogowo-mostowej Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej
  

03.02.2012 - GruntBudowa podpisała umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”; Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” na zakup nowoczesnych maszyn.