O Firmie

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Roboty ziemne w branży drogowo-mostowej Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej

GruntBudowa jest firmą budowlaną założoną przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w dużych polskich i niemieckich przedsiębiorstwach specjalizujących się w robotach ziemnych, ogólnobudowlanych i drogowych. Firma swój potencjał zaczęła budować przez przypływ wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej oraz zakup nowego sprzętu.
 
Misja Firmy:
Zarząd firmy za najważniejszy cel do spełnienia stawia sobie profesjonalne, kompleksowe i terminowe zaspokajanie potrzeb Inwestorów i Generalnych Wykonawców w zakresie robót wyburzeniowych, ziemnych oraz robót specjalistycznych.
GruntBudowa ma potencjał realizować kontrakty o dużej skali. Gwarantuje kompetencje oraz rzetelność w realizacji swoich inwestycji.

Wizja Firmy:
Wizja firmy to nieustanny rozwój poprzez dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług, nieustanny proces tworzenia skutecznego a zarazem efektywnego przedsiębiorstwa, co jest możliwe prowadząc politykę świadomej organizacji w oparciu o standardy i zarządzanie jakością.

GruntBudowa poprzez selekcję kadry oraz ciągłe jej doskonalenie, dąży nieustannie do budowania mocnego zaplecza kadry pracowniczej, gdyż dla kierownictwa firmy czynnik ludzki stanowi jej najważniejsze ogniwo.

Zasadniczą wartością firmy jest udoskonalanie oraz innowacja, polegające na znajdowaniu szybszych, lepszych i łatwiejszych sposobów świadczenia swoich usług.

 

Zarząd Firmy GruntBudowa