Roboty specjalistyczne

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Roboty ziemne w branży drogowo-mostowej Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej
  • Stabilizacja gruntów
  • Ścianki szczelne
  • Ścianki berlińskie
Ze względów na zmniejszające się pokłady kruszyw naturalnych, ich dostępność i cenę coraz częściej wykorzystuje się grunt rodzimy wzmacniany spoiwami hydraulicznymi lub mieszankami tych spoiw z produktami ubocznymi procesów przemysłowych. Posiadamy w tym zakresie doświadczenie i specjalistyczny sprzęt. Gwarantujemy jakość wykonanych robót.

GruntBudowa wykonuje szalowanie wykopów przy pomocy ścianek szczelnych Larsena i ścianek berlińskich, z zapewnieniem ich stabilności kotwami gruntowymi bądź konstrukcjami rozpierającymi.