Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe Roboty ziemne w branży drogowo-mostowej Roboty ziemne w branży ogólnobudowlanej
  • Mechaniczne wyburzanie budynków i budowli
  • Kruszenie i przerób gruzu budowlanego
  • Separacja złomu stalowego
  • Rozbiórki i utylizacja materiałów zawierających azbest
  • Sprzedaż destruktu betonowego
Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe realizujemy metodą mechaniczną z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego jak młoty i nożyce hydrauliczne. Dzięki kruszarkom i przesiewaczom uzyskujemy dobrej jakości destrukt budowlany.