Oferta

 • Roboty ziemne rozwiń
 • Od początku działalności Spółki zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem robót ziemnych. W tym zakresie wspieramy Kontrahentów od pozyskania tematu (przygotowanie bilansów robót ziemnych, analiza przydatności gruntów) poprzez proces optymalizacji założeń projektowych i wykonawczych, aż po etap realizacji. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt ciężki takich marek jak Caterpillar i Komatsu oraz innowacyjne urządzenia systemowe do sterowania maszyn.

  Działamy w oparciu o specjalistyczne systemy 3D Trimble oraz 2D – laserowy. Pozwala to na pełną, bieżącą kontrolę prowadzonych prac, jak i zachowanie najwyższej precyzji i równości wykonywanych warstw lub podłoży. Po naszej stronie jest też związane z obsługą systemów 3D tworzenie modeli przestrzennych oraz kompleksowa obsługa geodezyjna prac własnych na budowie.

  Współpracując z renomowanymi laboratoriami drogowymi zapewniamy także kompleksową i sprawdzoną obsługę geotechniczną na naszych realizacjach.

  Realizacja robót ziemnych w filozofii „od A do Z” – tj. od obliczeń, analiz i bilansowania po wykonawstwo daje nam przewagę nad konkurencją w postaci przemyślenia i realizacji rozwiązań najoptymalniejszych pod kątem czasu i kosztów realizacji potrzeb danego kontraktu.

  Dysponujemy kompletem specjalistycznego sprzętu własnego do robót ziemnych i drogowych w postaci, m.in.:

  • koparek kołowych i gąsienicowych;
  • zestawów ciągnik + naczepa + rozsypywacz + recykler;
  • spycharek zintegrowanych w całości z systemem 3D;
  • walców gładkich, okołkowanych oraz gumowych.
 • Wzmocnienia geosyntetykami rozwiń
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wzmacnianiu gruntu oraz podłoża. Stosujemy sprawdzone geosyntetyki, takie jak m.in. geokraty, geotkaniny, geosiatki, georuszty. Nasze doświadczenie w doborze i zabudowie geosyntetyków przynosi wymierne oszczędności w przypadku posadowień obiektów i konstrukcji drogowych w trudnych warunkach gruntowych, zabezpieczeniu skarp czy tworzeniu warstw odcinających i wzmacniających. Nie do przecenienia pozostaje również przewaga tego typu rozwiązań nad czasochłonnymi i kosztownymi wymianami gruntu.

   

   

 • Stabilizacja na miejscu rozwiń
 • Od początku swojej działalności GruntBudowa oferuje stabilizację gruntu cementem, spoiwami hydraulicznymi czy popiołami lotnymi. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w ulepszaniu wszelkiego rodzaju gruntów rodzimych, jak i nasypowych, mając świadomość jak znaczną optymalizację kosztów przynosi to rozwiązanie. W ramach poszczególnych inwestycji opracowujemy osobną recepturę laboratoryjną uwzględniającą indywidualne właściwości gruntów występujących w podłożu. Metodą mieszania gruntu z różnego rodzaju spoiwami osuszamy przemoknięte podłoże, budujemy nasypy, uszlachetniamy grunty antropogeniczne, platformy robocze, a także wykonujemy warstwy mrozoochronne i podbudowy pomocnicze i zasadnicze.
  Bardzo często ulepszenie gruntu na budowie pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych wymian gruntu. Chcąc spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Inwestorów, wykorzystujemy własne ciągniki, rozsypywacze oraz recyklery, zaś nad równością i precyzją wykonanych warstw czuwa system 3D Trimble, dzięki temu naszą usługę łączy elastyczność, wysoka jakość, jak i atrakcyjna cena. Ponadto nasze metody są w pełni ekologiczne oszczędzamy na energochłonnym wywozie gruntów i zabudowie wielowarstwowych warstw kruszyw.

 • Osuszanie gruntu rozwiń
 • W skład naszych robót specjalistycznych wchodzi również osuszanie gruntu, polegające na wprowadzaniu do wilgotnego podłoża specjalistycznych spoiw wapiennych lub popiołowych. Zabieg ten przynosi wiele korzyści od wzmocnieniu pod-stawy nasypu, bądź dna wykopu, bo zapobieganie konieczności wymian gruntu, jak i tworzeniu tymczasowych platform do poruszania się ciężkiego ruchu budowy.

 • Rozbiórki i utylizacja materiałów rozwiń
 • W Polsce powstaje z każdym rokiem kilka milionów ton odpadów z budów i rozbiórek, dlatego GruntBudowa zajmuje się ich kompleksową utylizacją. Pomożemy w szybkim usunięciu wszystkich pozostałości po budowie czy remoncie. Podejmujemy się rozbiórki różnego rodzaju obiektów, a w szczególności istniejących nawierzchni, czy konstrukcji podziemnych. Wszelkie prace związane z rozbiórkami i utylizacją materiałów przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i z dbałością o środowisko naturalne. Zapewniamy także wsparcie w segregacji rozebranych materiałów na terenie budowy. Korzystając z naszego doświadczenia wskazujemy te, które po przetworzeniu, możemy wykorzystać ponownie obniżając Inwestorowi koszt realizacji zadania.

 • Sprzedaż destruktu betonowego rozwiń
 • Oferujemy sprzedaż destruktu betonowego, czyli materiału powstającego w wyniku kruszenia wyeksploatowanych elementów betonowych. Cechuje się on wysoką wytrzymałością i niską chłonnością wody, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie między innymi w podbudowach pod drogi, parkingi czy kostki betonowe, a także we wzmacnianiu gruntu. Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy i naj-wyższy standard obsługi naszych Klientów.
  Ponadto rozwiązanie to jest niezwykle pożądane w największych ośrodkach miejskich, gdzie dostęp do kruszyw naturalnych jest utrudniony z uwagi na odległość i uciążliwość transportu, zaś podaż materiałów z odzysku jest wysoka.
  Użycie destruktu betonowego jest również ekologiczne dzięki możliwości ponownego wykorzystania materiału pozyskanego z rozbiórek wyłączonych z użytku elementów infrastruktury.

Oferowane roboty specjalistyczne przeprowadzane są przez doświadczoną kadrę specjalistów, którzy mają dostęp do własnego, najnowocześniejszego zaplecza technologicznego. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować się najbardziej skomplikowanych zadań, zachowując najwyższe standardy pracy, stosując politykę świadomej organizacji. Działamy jako generalny wykonawca lub podwykonawca branżowy, zapewniając spełnienie oczekiwań najbardziej wymagających Inwestorów.

 • Przygotowanie infrastruktury drogowej rozwiń
 • W zakresie robót drogowych oferujemy także wszelkie działania towarzyszące, mające wpływ na funkcjonalność infrastruktury drogowej. Zajmujemy się wykonawstwem kanalizacji deszczowych, sanitarnych i sieci wodociągowych o odpowiednich parametrach, a także budową funkcjonalnych oraz trwałych chodników i parkingów. Każdorazowo, na życzenie Inwestora, przeprowadzamy proces optymalizacji rozwiązań projektowych.

  Wykonujemy podbudowy pomocnicze oraz zasadnicze  w oparciu o dokumentację projektową w technologii sztywnej oraz podatnej. Każdorazowo analizujemy otoczenie inwestycji, dobierając konstrukcje drogowe w oparciu o konkretne, lokalne warunki, oraz przewidywane obciążenie nawierzchni. Jesteśmy w stanie podjąć się również wszelkiego rodzaju remontów nawierzchni, wykorzystując do tego celu odpowiednio wyselekcjonowane materiały i narzędzia.

  Dzięki zaangażowaniu naszej kadry inżynierskiej i kierowniczej z sukcesem realizujemy również inwestycje drogowe w charakterze Generalnego Wykonawcy w ramach zamówień publicznych. W takim przypadku wykazujemy się zdolnością kompleksowej koordynacji branżowej, w tym prac podwykonawców, zapewniając realizację zadania z zachowaniem najwyższych standardów oraz dochowując terminu określonego w harmonogramie.

 • Układanie kostki brukowej rozwiń
 • Jesteśmy specjalistami w zakresie mechanicznego układania kostki brukowej, realizując również nawierzchnie betonowe i bitumiczne. Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku materiałów oraz kierując się wiedzą teoretyczną i praktyczną, tworzone nawierzchnie będą trwałe i estetyczne na przestrzeni wielu lat. Realizujemy zarówno kontrakty komercyjne, jak i zamówienia publiczne, zaspokajając wszelkie potrzeby Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców. Specjalizujemy się w szczególności w wykonywaniu nawierzchni na dużych powierzchniach, powyżej 5 tys. m2, niemniej na życzenie Kontrahentów, niejednokrotnie realizujemy również mniejsze inwestycje.

Oferujemy swoją pomoc w następujących aspektach budownictwa drogowego.

 • Budowa obiektów przemysłowych i kubaturowych rozwiń
 • Realizując wiele kontraktów zarówno publicznych, jak i komercyjnych, nabywamy coraz większe doświadczenie w budownictwie kubaturowym i przemysłowym.

  Oferujemy kompleksowe wykonawstwo żelbetowych konstrukcji podziemnych i nadziemnych. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi i doświadczonymi partnerami zaoferować możemy również szerszy, kompleksowy zakres działań w zakresie budownictwa przemysłowego, w szczególności hal produkcyjnych i magazynowych z przeznaczeniem komercyjnym.

  Zgromadzone doświadczenie, wyspecjalizowana kadra oraz osiągnięta pozycja naszej firmy na rynku pozwala nam również podejmować wyzwania związane z Generalnym Wykonawstwem obiektów przemysłowych i komercyjnych, takich, jak hale czy budynki biurowe.

 • Budowa obiektów infrastrukturalnych i związanych z ochroną środowiska rozwiń
 • Ponadto do naszych specjalizacji zaliczają się między innymi: budowa składowisk odpadów oraz budowa zakładów przemysłowych i górniczych.

  Są to w szczególności masywne prace ziemne, budowa przegród, zabezpieczenia skarp, wykonanie infrastruktury podziemnej, często także konieczność utylizacji sporych ilości gruntu. Zapewniamy naszym Klientom optymalne rozwiązania konstrukcyjne oraz terminowość prowadzonych prac, podejmując się – jeśli trzeba – nawet tych najbardziej skomplikowanych zadań.

   

   

Nasza firma na przestrzeni lat rozwinęła szeroko rozumiane know-how przy budowie obiektów o przeznaczeniu przemysłowym.

 • Modernizacja i rozbudowa zakładów elektroenergetycznych rozwiń
 • Na uwagę zasługuje fakt, iż w swoim portfolio posiadamy również realizacje kontraktów branży elektroenergetycznej. Są to przede wszystkim wielkopowierzchniowe zadania, takiej jak: modernizacja czy rozbudowa istniejących elektrowni, zakładów energetycznych, czy stacji wysokiego napięcia. Posiadamy zatem unikatowe doświadczenie w realizacji prac w tych specyficznych warunkach podyktowanych ograniczeniami wynikającymi z etapowania prac na czynnych zakładach, czy obostrzeń związanych z bezpieczeństwem pracy w sąsiedztwie czynnej infrastruktury energetycznej oraz wymogiem podwyższonej precyzji wykonywanych prac.

 • Budowa stacji wysokiego napięcia rozwiń
 • Znane są nam wyzwania specjalistycznych prac ziemnych i montażowych na tego typu obiektach. Specjalizujemy się w szczególności w pracach takich, jak:

  • montaż kanałów kablowych;
  • montaż mis i kotew pod autotransformator;
  • przepusty kablowe, uziomy powierzchniowe;
  • wykopy pod fundamenty specjalistyczne urządzenia i obiekty na tego typu stacjach;
  • wykonanie/montaż fundamentów pod aparaturę, słupy czy bramy zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową i wymogami oraz standardami zamawiającego

Kompleksowo zajmujemy się  zleceniami związanymi z sektorem energetycznym.