Technologie

Nowoczesny sprzęt ciężki:

spycharki CAT D6
równarki Volvo G720B

Urządzenia systemowe do sterowania maszyn w oparciu o najnowsze technologie:

systemu sterowania maszyn 3D – GCS900 dla spycharki z wykorzystaniem GPS
systemu sterowania maszyn 3D – GCS900 dla równarki z wykorzystaniem GPS

Główne zalety systemu GCS900:

  • automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji na dużych obiektach budowlanych,
  • optymalizacja wykorzystania zasobów materiałowych oraz kontrola i poprawności realizacji zadania,
  • oszczędność czasu i kosztów związanych z jednorazowym procesem realizacji zadanego modelu terenu,
  • analiza aktualnych informacji z poszczególnych obszarów realizacji inwestycji w dowolnych przekrojach i stopniu szczegółowości.
http://gruntbudowa.pl/wp-content/uploads/2018/11/2_07-1.jpg

Systemy GCS to zbiór rozwiązań wspomagających pracę maszyn wykorzystywanych przy kubaturowych robotach ziemnych, takich jak spycharki, równarki, koparki, koparkoładowarki, walce a także rozścielacze do asfaltu.
Systemy te w znaczny sposób zbliżają model funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się robotami kubaturowymi do nowych wymagań rosnącego rynku budowlanego. Platforma na bazie, której, działają systemy GCS wykracza poza tradycyjne pojęcie wspomagania pracy maszyn budowlanych. Dzisiaj satelitarne systemy obsługi maszyn działają na komputerowych modelach sterowania i są wspierane przez lokalną sieć referencyjnych systemu ASG EUPOS.

http://gruntbudowa.pl/wp-content/uploads/2018/11/2_07-1.jpg

System GCS posiada rozbudowaną i konfigurowalną funkcjonalność analiz, która pozwala na przetwarzanie istotnych dla kierownika budowy informacji w sposób niezależny od specyfiki danej inwencji oraz bieżących i przewidywanych potrzeb.

Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Elastyczność systemu umożliwia integrację z dowolną maszyną budowlaną oraz daje możliwość przenoszenia systemu z maszyny na maszynę.

http://gruntbudowa.pl/wp-content/uploads/2018/11/2_07-1.jpg